درس نامه های ادبیات- احدزاده کلوری

درس نامه هایی برای دانشجویانم

حس آميزي در برابر واژه ي فرهنگي  synesthesia  نهاده شده است و در مفهوم اصطلاحي آميختن حواس با يکديگر به کار مي رود «گاهي آدمي با بهره گيري از نيروي خيال لذات مربوط به يک حس را به حس ديگر انتقال مي دهد.» و تعبيرات و ترکيب هايي مي آفرينند که براي درک آنها بايد از حواس متفاوت بهره گرفت يعني يک حس به تنهايي نمي تواند زيبايي آنرا درک کند. بنابرين در زيبا شناسي سخن ، حس آميزي به آرايه اي گفته مي شود که در آن محسوسات يکي از حواس را به حس ديگري نسبت مي دهيم و يک چيز واحد را با دو حس درک مي کنيم مانند : نگاه سرد (نگاه با حس بينايي ، سرد با حس لامسه ) / عقل سرخ / درک سبز ، ببين چه مي گويم و . . .

به ترانه هاي شيرين به بهانه هاي رنگين                   بکشيد سوي خانه مه خوب خوش لقا را_ مولوي

 ترانه ها و بهانه ها گفته وشنيده مي شوند شيريني با حس چشايي و رنگ با حس بينايي قابل درك است .حال اگر ترانه اي بشنويد كه شيرين نيز باشد و بهانه ها نيز رنگين شوند بي گمان تصوير زنگي عاشقانه تر خواهد بود.

اگر دشنام فرمايي و گر نفرين دعا گويم            جواب تلخ مي زيبد لب لعل شكر خارا - حافظ

جواب شنيدني است اما گاهي تلخ آن را نيز چشيده ايم . ( شنوايي و چشايي)

و مثالهاي ديگر :

ديگران را هم غمت هست به دل                 غم من ليك غمي غمناك است سهراب

آه مشتاقان نسيم نوبهار ياد اوست                رنگ ها خفته است بيدل در صداي عندليب

گشاده شود زين سخن راز تو                     به گوش آيدش روشن آواز تو- فردوسي

از صداي سخن عشق نديدم خوشتر             يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند حافظ

بوي بهبود ز اوضاع جهان مي شنوم. -  سهراب

بوي نمناك علف مي آيد سهراب

قابيليان بر قامت شب مي تنيدند               هابيليان بوي قيامت مي شنيدند علي معلم

فرات مي گذشت و صداي غمگينش در ميان نخلها مي پيچيد . - محمد رضا حكيمي

حرفهايش به اندازه ي يك تكه چمن روشن بود. سهراب

ديد كز آن دل آغشته به خون            آيد آهسته برون اين آهنگ (آهنگ را ديد)

در اين واژه ها نيز ، شاعر با آميزش حواس متفاوت سعي مي نمايد حسي بالاتر و برتر از حواس پنجگانه ي انساني براي درك موضوعات بديع خلق نمايد.

نوشته شده در پنجشنبه نهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 17:2 توسط سعید احدزاده کلوری|


مطالب پيشين
»
» روزهای دلتنگی. . .
» سید عباس سجادی
» باد شهریار ...........
» تبریک
»
» هرکس توتمی دارد
» پایان...
» کوچه های ارغوانی....
» عطر نگاهم
Design By : ParsSkin.com